недеља, 16. октобар 2011.

Egzopolitički Savet Srbije - Pismo Vladi Srbije

Egzopolitički Savet Srbije


Pismo Vladi SrbijeOdbacivanje ove teme i ne iznošenje zvanične izjave od strane vlasti u Srbiji, biće smatrano neodgovornim ponašanjem i štićenjem interesa stranih korporacija, nasuprot volji naroda Srbije i celog sveta. Ovaj dokument će takođe biti javno objavljen, i prosleđen novinskim kućama. Sličan dokument će biti promovisan u drugim državama od strane njihovih egzopolitičkih organizacija.


Svetski Finansijski Sistem

Građani odavno znaju i osećaju na svojoj koži da sa finansijskim sistemom nešto nije u redu, ali ne razumeju zašto. Ovaj dokument je namenjen za obrazovanje svih građana i članova vlasti o problemu, i ukazuje na rešenja. Evro i Dolar su privatni novac i vlasništvo centralnih banaka koje su privatne. Iza tih privatnih centralnih banaka, u SAD, EU i VB, stoji nekolicina vlasnika, “šareholdera”. Građane zbunjuje to što se centralne banke nazivaju zvaničnim imenima, kao da pripadaju državi. Međutim one nemaju veze sa državama, i nalaze se iznad svega, bez ikakve odgovornosti, i njihovi vlasnici ne polažu račune nikome, a pogotovo ne narodu i državama.
Citat: “FED je “nezavisna” agencija, nema “druge” vladine agencije koja može da nadvlada akcije koje preduzimamo” – Alan Greenspan, bivši direktor federalnih rezervi, centralne banke SAD.
Sa svakom registrovanom transakcijom, građani plaćaju centralnim vlasnicima i naknadu za upotrebu tog novca. Oni korišćenje novca naplaćiju kao uslugu, koju građani izmiruju kamatom i delom poreza. Naravno ovaj novac cirkuliše i preko manjih banaka koje takođe naplaćuju svoje usluge i kamate. Današnji sistem se zove bankarski sistem frakcionalne rezerve. Ovaj sistem je smišljen pre 300 godina kada su banke počele naglo da se bogate uzimajući kamate na “nepostojeći” kapital. Pravila ovog sistema nalažu da banka može izdati 9 puta više kredita, nego što ima uloženog novca kao pokriće. Ovo omogućava da banka za kratko vreme umnoži svoj kapital i nastavi da ga povećava eksponencijalno. Međutim jednom izdat kredit bez realnog pokrića se može ponovo staviti na štednju u drugoj banci i proces ponavljati. Sve ukupno moze se stvoriti i do 90 puta više “novca” nego realnog pokrića. Kada pojedincu ili državi zatreba novac za svoje potrebe, on ga dobije od privatne banke kao kredit uz kamatu. Kada privatne centralne banke izdaju kredit, veći deo kredita se stvara “iz ničega” i dodaje u opticaj. Uglavnom je dovoljno da se dopiše iznos na račun, kucanjem cifara na kompjuteru, i novac, odnosno zaduženje, je “magično” stvoreno. Kada bi se posle vraćanja iznosa dug potpuno izbrisao iz opticaja, sistem bi bio koliko-toliko stabilan. Međutim to je nemoguće jer postoji i problem kamate. Novac kamate nije postojao u trenutku zaduživanja nego je u međuvremenu izmišljen (često i doštampan) devalvirajući sve postojeće vrednosti u opticaju, i povećavajući ukupna zaduženja. Podaci i cifre koje se navode zbunjuju građane, dok su u stvarnosti ove kamate ogromne i predstavljaju “zelenašenje”. Čak i kada su kamate centralnih banaka jednake nuli njihov profit je i dalje ogroman preko stalnog doštampavanja novca i ekonomije korporacija koje poseduju. Važno je da građani shvate, da je ovo pravljenje novca iz ničega i povećanje dugova u opticaju, potpuno jednako falcifikovanju, s tim što u slučaju privatnih centralnih banaka, ne postoji niko ko nadgleda ili dovodi u pitanje njihove radnje. Međutim njihov iz ničeg stvoren novac se otplaćuje realnim radom i proizvodima. Vraćanjem rata, finansiraju se nove pozajmice, ali je neophodno stvoriti dodatni novac “iz ničega”, da bi sada povećani dug mogao da se servisira novim kreditom. Ovaj model nema nikakvu matematičku mogućnost da se zaduživanje zaustavi ili rast smanji, već ima tendenciju beskonačnog rasta dugova i neminovno vodi do kolapsa. Ove proste činjenice se ne navode u medijima i građani žive u zabludi da sistem mora tako da funkcioniše. Naprotiv, on je potpuno nametnut od male grupe ljudi, i kada građani postanu svesni činjenica, nema nikakvog razloga da se taj sistem i dalje primenjuje. Skoro sve države u svetu su zadužene za neverovatne sume, a dužne su upravo centralnim bankama, sto znači da je svaki stanovnik države automatski dužan privatnim vlasnicima svetskih centralnih banki. Budžeti država, kako malih, tako i najvećih, su uvek u deficitu i one stalno moraju da pozajmljuju novac od “investitora”. Iza ove magične reči se opet krije mala grupa vlasnika privatnih centralnih banki, odnosno pojedinaca toliko bogatih, da neprestano “finansiraju” sve države u svetu. Građanima nije jasno gde je zaduženi novac otišao posle upotrebe, i zašto su potrebna nova zaduženja, ako je ekonomija normalno funkcionisala i ako su proizvodi razmenjeni. Novac, plus kamata, su otišli nazad u sistem jer cela suma zaduženja nikad nije ni postojala u realnosti, a velike transakcije su u međuvremenu iskorišćene za potrebe vlasnika centralnih banaka, odnosno upravljanje svetom. Oni su “elita”, zato što se u stvari bave “legalnim kriminalom”. Većina centralnih bankara, i onih koji stoje iza njih, bi bila odmah uhapšena, ako bi se objavili njihovi poslovni podaci. Da je svetski finansijski sistem pošten i realan, države ne bi bile dužne nikome. Međutim danas javni dug SAD je 50 hiljada dolara po stanovniku, a EU preko 20 hiljada evra po stanovniku. Ukupan dug u sistemu je mnogo veći. Dug koji se najčešće pominje na medijima je javni dug Američke vlade, koji trenutno iznosi 15 hiljada milijardi dolara, međutim kada se saberu sva dugovanja države, stanovništva, banaka, korporacija i socijalnih programa, dolazi se do 200 hiljada milijardi dolara duga, ili oko 650 hiljada dolara po glavi stanovnika, dok je njihova imovina daleko manja (prosečna kuća vredi 175 hiljada dolara) tako da zaduženja u sistemu višestruko premašuju sve privatne vrednosti. Na žalost ni tu nije kraj, jer postoji takozvano tržište derivata, sa izmišljenim, nepostojećim vrednostima, koje nekoliko puta prevazilaze pomenute sume, a koriste se na prevaru, kao deo sistema za bogaćenje finansijskih korporacija. Situacija je slična u Evropskoj Uniji, i u celom svetu. Ukupna dugovanja u EU su oko 120 hiljada evra po glavi stanovnika. Srbija koja se zbog sankcija kasnije uključila u igru zaduženja, približava se trendu i zaduženje počinje da premašuje sve materijalne vrednosti populacije. Ovo je neverovatna manipulacija od strane centralnih bankara koji su ubedili populaciju da im je dužna više od ukupnog zbira materijalnog bogatstva sveta. Samo ovo je jasan pokazatelj svakome, kolika prevara je u pitanju. Pitamo se da li ova grupica stvarno očekuje isplatu, i kako je moguće da činjenice i organizatori ove istorijske prevare nisu tema broj jedan na medijima? Iako im već dugujemo sve što postoji, oni još uvek konstantno zahtevaju isplatu na “postojeći dug”, plus kamatu, što nam “omogućavaju“ novim zajmovima i povećanjem tih dugova. Daleko od logike i razuma, ali pravljenje novca “iz ničega” donosi neverovatnu moć pojedincima na vrhu sistema. Džinovski dugovi su samo fiktivan, virtualni iznos, slovo na papiru, koji služi da bi se omogućila stalna cirkulacija kroz centralne banke i ubiranje velikih profita na raspolaganju njihovim privatnim vlasnicima. Najveći problem je što ovakav sistem desetkuje realnu vrednost novca i kupovnu moć građana. Bez obzira što nije pokriven, sav ovaj dug je deo sistema i moćnici preko njega kontrolušu i iskorišćavaju realnu ekonomiju, dok je većina stanovništva, usled svugde prikačenih dugova, naterana samo da vodi brigu o preživljavanju zbog nerealne vrednosti proizvoda i usluga. Danas 60% svetskog stanovništva živi na ivici opstanka, četvrtina bez električne energije, a moćnici sprečavaju širenje tehnologije i podizanje standarda. Dugove je nemoguće otplatiti i guše realnu ekonomiju i protok keša, što je ekvivalentno pacijentu koji treba da preživi sa 5% krvi. Fizički novac u opticaju cini 1 do 5% ukupnog stanja na računima i zaduženja, i ređe se doštampava, jer najveći deo novca, to jest zaduženja, pretstavljaju vrednosti u kompjuterskoj memoriji, ne postoje fizički i nisu pokrivene vrednostima. Zbog inflacije i nedostatka pokrića, nikakva štednja ne pomaže i nema smisla. Prema podacima sa sajta Evropske Centralne Banke, u zadnjih 7 godina, ukupan broj i vrednost svih novčanica evra u opticaju u svetu se udvostručila, i sada iznosi samo 850 milijardi evra, što bi gusto spakovano zauzimalo 30x30x30 metara. Samo javni dug EU je 12 puta veći, a ukupan dug u finansijama EU, 70 puta veći. Svetske državne rezerve u zlatu pokrivaju 2% svetskog spoljnjeg duga centralnim bankama, a mnogo manji procenat ukupnog duga. Takozvano pokriće u deviznim rezervama se u slučaju bankrota, svodi na “pokriće u bezvrednim obveznicama”, jer se uglavnom ne radi o kešu. Na primeru Srbije i deklarisanih rezervi od 11,4 milijarde evra, to bi u kešu zauzimalo bar 10x10x3,5 metara spakovanih deviza, ili 1,34% svetske emisije evro novčanica, što je s obzirom na veličinu nase populacije i ekonomije, praktično nemoguće. Takođe bi bilo nemoguće u Srbiji isplatiti 7,5 milijardi evra u kešu koliko iznose depoziti građana u bankama, jer sve ukupno, u evro i deviznim novčanicama u Srbiji realno postoji dosta manje, kao što na primer ne bi bilo moguće iskeširati 1350 milijardi evra štednje nemačkih građana u toj državi. Ovo su realni, javni, statistički podaci koji su građanima slučajno promakli, usled gledanja previše reklama banaka, plaćenih od depozita. Po podacima NBS, u opticaju postoji 90 milijardi dinara u novčanicama što je oko 12 hiljada dinara po stanovniku Srbije, dok je ukupan dug u Srbiji, 50 puta veći po glavi stanovnika, i povećava se uz zateznu kamatu i nova zaduženja. Taj ogroman rastući dug, građani svakodnevno otplaćuju, bili toga svesni ili ne, na osnovu čega svetska elita preuzima vlasništvo i kontrolu, što je krajnje “robovlasnička” ilustracija društva. Ako bi se samo javni dug EU predstavio u kešu i kao pozitivna vrednost, svaki od 500 miliona gradjana EU bi imao ispred sebe 20 hiljada evra u novčanicama, ili svaki od 730 miliona evropljana po 13700 evra, što bi u slučaju porodice bio višestruki iznos na jednom mestu. Takav “filmski prizor” većina građana može samo da sanja, jer je realnog gotovinskog novca u opticaju neuporedivo manje, a pored toga velik deo keša je u posedu bogatih, dok su sve ostalo izmanipulisani dugovi. Po sadašnjem stanju, pri ravnomernoj raspodeli, svakom stanovniku EU bi bilo na raspolaganju 1000 evra keša, što je kao pola njihove mesečne plate, dok su u stvari primorani da otplaćuju 100 puta veći, rastući, dug u sistemu. Trgovanjem dugovima koje su izazvali, centralni bankari mogu da preuzmu vlasničtvo nad čitavim industrijama, državama i imovinom, što je poznato pod terminom “privatizacija”. Realna definicija privatizacije je, preuzimanje, rasprodaja ili uništavanje industrije i ekonomije, od strane centralnih bankara, da bi populacija morala njima da se obrati za finansiranje iz kredita. To nije samo materijalno bogaćenje pojedinaca, nego potpuno vlasništvo, profitiranje od svakog proizvoda, usluge, i mogućnost totalne kontrole svetske politike, ekonomije i resursa. Zbog toga najkrupniji biznismeni rade isključivo u interesu centralnih bankara, a sva populacija je podređena njihovim “cenama” i poslovnim odlukama. Razlog za današnju “krizu” u svetu je to što drzave ne mogu da vraćaju dugove privatnim bankama koje su “investirale” pozajmljujući im “novac” bez pokrića. Te njihove obveznice sa izmišljenom vrednošću, sada ne mogu da se ispate realnim novcem i ekonomijom, jer je svo bogatstvo vec uzeto od naroda, tako da će banke i države morati da, što pre, to bolje, proglase bankrot i ponište dugove. Sadašnji dugovi u ovakvom sistemu ubrzano rastu, i vraćanje državnih dugova, trenutno je iluzija, koliko i samo zaduživanje. U sistemu postoji previše obveznica u vlasnistvu “investitora”, a pošto nema mogućnosti da se one dalje otplaćuju, dolazi do lančanog bankrota svih država. Istorijsko pravilo je da pri eskalaciji krize, ljudi naglo pokušavaju da povuku ušteđevine iz banaka, ali ostanu “praznih ruku”, jer gotovinski novac ne pokriva njihove uloge. Bankrot najvećih osiguravajućih kompanija u SAD 2008. godine, se desio zato što su kompanije tvrdile da imaju novac koji realno ne postoji, i na kraju su morale da proglase bankrot. Ta dešavanja su bila “sitan” dogadjaj, da bi se kupilo vreme, jer je pojava sve prisutna, i glavna razotkrivanja i bankroti tek slede. Dok je danas svima u društvu očigledno da “para nema”, na medijima se pojavljuju samo svetski i domaći “eksperti” koji objašnjavaju kako su potrebne reforme, mere štednje, privatizacija, strane “investicije”, zaduživanja, bez i jedne reči da je ceo finansijski sistem “ponzi” prevara, i da se mora menjati, jer je slom neizbežan. U pokušaju da odloži neizbežno, i izvuče poslednju kap krvi građanima, svetska elita “socijalizuje” gubitke. Zelenaški dugovi koje su napravili centalni bankari, sada se stavljaju na račun narodu kao dodatni teret za isplatu. To je takozvani “bailout”, u prevodu “finansijsko spašavanje”, a odgovornost se vešto prebacuje na građane, uz priču da su oni sami krivi za krizu. U stvarnosti, ovi licemerni bankari znaju da je igri došao kraj, i da će sve njihove radnje izaći na videlo.

Ekonomska situacija

Najznačajnija i najproblematičnija stvar u ekonomiji su izvori energije, pa tako i najviše skloni manipulaciji. Svetska ekonomija skoro potpuno zavisi od fosilnih goriva. Kontrola cene sirove nafte na svetskom tržištu je glavni izvor prihoda finansijskoj eliti koji imaju piramidalno vlasništvo nad svim značajnim naftnim kompanijama. Pošto su fosilna goriva postavljena kao “neizbežna” ljudska potreba, celokupno stanovništvo je podređeno ceni nafte koju ova elita odredi. Oni to maksimalno iskorišćavaju naplaćujući sirovu naftu 50 puta više od realne proizvodne vrednosti, od oko 1 dinar ili 1 evro cent, po litri. Njihov profit je 3 hiljade milijardi dolara godišnje samo na sirovoj nafti. Za godišnje plate svih zaposlenih na vađenju, preradi i transportu nafte u svetu odlazi 100 puta manji iznos. Državama iz kojih se vadi nafta se ostavlja premali procenat, a plaćanje se ne vrši realnim novcem, nego dolarskim obveznicama, i one se u malom procentu i posle mnogo vremena mogu naplatiti. Zbog toga sada kod raznih država postoji previše dolarskih obveznica, takozvanih “hartija od vrednosti”, koje nije moguće unovčiti. Ove obveznice su ujedno tokom prethodnih decenija iskorišćene za postavljanje dolara kao svetske valute i SAD kao svetske sile, ali su takođe bazirane na prevari. Većina zemalja mora da uvozi velike količine naftnih proizvoda za svoje potrebe. Cene sirove nafte su podešene tako da države ne mogu da ih pokriju budžetom, i uvek se stvaraju deficiti što primorava države da se zadužuju kreditima kod centralne finansijske elite i plaćaju kamate na pozajmice i stalno rastuće dugove. Tako realan novac izlazi iz zemlje, a posle obrta se vraća kao kredit bez pokrića, koji se otplaćuje uzrokujući odliv kapitala i pad životnog standarda. Elita želi da standard i mogućnosti naroda drži na minimumu. Skupi energenti guše svaku ekonomiju i stvaraju potpunu zavisnost od kredita i “investitora”. Tehnologije koje bi eliminisale upotrebu nafte, odnosno dominaciju elite, spadaju u strogo čuvane tajne. Čak i obični električni automobili su nerealno skupi jer naftne kompanije preko patentnih zaštita određuju njihove cene. Srbija danas troši 0,1 % svetske proizvodnje nafte, odnosno 5,2 miliona tona godišnje, što je trošak od 3,5 milijardi dolara, to jest, 2,6 milijardi evra godišnje po berzanskoj ceni sirove nafte, što je 360 evra po glavi satanovnika, ili 8700 po zaposlenom u proizvodnji. Ni činjenica da se 20% proizvodi u Srbiji ne spašava situaciju, jer se značajan deo uvozi kao već prerađena nafta po skupljij ceni, tako da realni troškovi odgovaraju pomenutoj cifri od 2,6 milijardi evra godišnje. Taj dug ne može da se pokrije izvozom i stalno se povećava, dok se kapital iznosi iz zemlje a standard građana pada. Ostatala fosilna goriva još uvećavaju ove troškove. Skoro sav profit od sirove nafte ide direktno privatnim posrednicima na berzi, “investitorima”, koji ga upotrebljavaju za kontrolu i monopol svetskog finansijskog sistema, što donekle pokreće zapadne ekonomije i budžete, ali iskorišćava masovnu svetsku populaciju. Čak i ruske naftne komapnje su polovično u privatnom vlasništvu elite. Da bi održala svoju moć i haos u narodu, finansijska elita sa ovim novcem izaziva ratove, i finasira imperijalizam i vojne mašinerije zapadnih zemalja. Srbija je u malom procentu, indirektno, odgovorna za finansiranje njihovih ratova i vojske, jer svetski “investitori” uzimaju profit od celokupne populacije. Evropska unija je finansijska tvorevina, sa namerom centralizacije moći i stavljanjem naroda u dužničko ropstvo. Evropske ili bilo koje druge integracije, mogu biti korisne samo pod uslovom da se izmeni sadašnji korumpirani finansijski sistem. Dug države, privrede i stanovništva Srbije je preko 40 milijardi evra, što je trenutno skoro 6 hiljada evra po stanovniku, ili 135 hiljada evra po jednom zaposlenom u proizvodnji, i naglo se povećava zbog novih zaduženja i zatezne kamate. Odnos malo keša, naspram ogromnih dugova je namerno izazvan da bi služio bankarima, i onemogućavao populaciju da išta sama preduzme, nego da mora da traži kredit uz kamatu. U ovom sistemu, inflacija ne zavisi od keša, nego od dugova i nepokrivenog novca. Elektronsko plaćanje bi bilo u redu kada bi ceo sistem bio pošten, sa realnim vrednostima i potpuno transparentan, međutim ovako služi da sakrije ogromnu manipulaciju i omogući bankarima što lakšu kontrolu i ubiranje profita. Takozvani “eksperti”, koji se pojavljuju na medijima, hipnotišu građane raznim stručnim izrazima, i stvara se iluzija da su svi ti pojmovi i bankarski potezi dobri po narod. Na primer pojam “investicija”, u stvarnosti to nije poklon, jer svako ko investira, to radi da bi uzeo više nego što je dao. Jedino investiranje u realnu proizvodnju moze da služi narodu, ali to je danas daleko od realnosti, i retka pojava. Pojam “prodaja obveznica stranim investitorima”, naizgled zvuči kao zarada, dok je u stvarnosti, zaduženje države ili kompanije uz ogromnu kamatu, a stavljeno na teret svim građanima. Ljudi koji su smatrani za najveće svetske autoritete, su u stvari, sluge najvećih prevaranata i zločinaca. Centalni bankari i tajne službe su takođe odgovorni za transfere i profit od narkotia na najvišem nivou. Glavni razlog zašto su narkotici nelegalni je da bi njihova cena bila visoka, da bi kriminal cvetao, i da bi se izvlačile ogromne količine keša, koje služe bankarima i njihovim tajnim službama za nelegalne operacije. Jedine države koje se opiru kontroli centralnih banki su Iran, Sirija, Severna Koreja, Kuba, Venecuela, i zbog toga su one na udaru svetskih zvanicnika, kao i Irak i Libija koje su pokušale da osnuju svoje čvrste valute. Samo nekoliko država su na nuli uključujući i Kinu, koja ne naplaćuje kamate na svoj novac i zbog toga ova drzava doživljava realan ekonomski rast. Svaki ljudski rad je manje ili više koristan, međutim ovakav sistem obezvređuje većinu ljudskog rada, i sprečava postizanje ciljeva. Po mogućnostima tehnologije, nema razloga da svi nemaju najveće televizore, najmoćnije kompjutere, prenosne uređaje, najluksuznije automobile, stanove, kućnu opremu, veliku autonomiju kretanja, kvalitetnu zdravu hranu i čiste izvore energije. Potrebna je samo masovnija proizvodnja i u nekim slučajevima veća zaposlenost. Prepreka u ostvarenju ovoga je sadašnji strogo manipulisani sistem finansija. Zbog ovakvog sistema ograničenja keša pored ogromnih nametnutih dugova, imamo kontradiktorne pojave:
Ima robe  -  nema kupaca
Ima tehnolgije za proizvodnju  -  nema radnika  -  ima nezaposlenih i siromašnih kojima proizvodi nedostaju
Vlasti treba da objasne narodu, ako Srbiji po ekonomskim merilima populacije, uključujući domaću i strane valute, sleduje 3 do 4 milijarde evra keša za cirkulaciju, kako je moguće da smo zaduženi za 15 puta veće iznose, a u evropskim zemljama i u svetu dugovi su čak 100 puta veći od gotovinskog novca. Poput poznatog slučaja Mejdofa i prevare od desetina milijardi dolara, celokupne svetske finansije predstavljaju ponzi šemu prevare na kojoj se mala grupa bogati. Zašto bi banke, pogotovo centralne, za pozajmljeni novac, očekivale udvostručenje novca za kratko vreme, umesto da se zadovolje opštim društveno korisnim radom koji treba da bude ostvaren zahvaljujući pozajmici i vraćanju iste sume bez kamate. Kamatski sistem se svodi na pljačkanje i stvara nezaustavljivu inflaciju, i zato građani ne treba da pristaju na ove prevare dok se sve iz korena ne promeni.

ESS predlaže rešenja i napredne tehnologije

Trenutni svetski finansijski sistem je insinuacija zdravom razumu i matematici. Svet funkcioniše tako što mala grupa prevaranata na čelu sistema, maltretira 7 milijardi ljudi. Građani su decenijama hipnotisano služili sitemu kao robovi ovih banaka i korporacija. Praktično milion građana dolazi prema jednom centralnom vlasniku, koji reguliše njihov standard življenja. Oni su ipak samo ljudi, nisu nedodirljivi, i dovoljno je pokrenuti istragu protiv njih i finansijskih manipulacija. Dotični “vlasnici sveta” se moraju ukloniti sa položaja, i uhapsiti ukoliko su odrovorni za propast ekonomije, finansijske ili politićke manipulacije. U skoro svim državama postavljani su samo lideri koji služe sistemu. Ne treba upirati prst isključivo u zvaničnike država, jer su oni samo poslušnici i za mnoge odluke se ne pitaju, ali mogu biti dobri svedoci u istrazi. Neki lideri bi želeli da obelodane istinu, ali im treba podrška. Biće veoma zanimljivo i šokirajuce kada se svi postupci razotkriju. Svet danas nije u kapitalističkom sistemu, nego u sistemu korporativne pljačke, koja počiva na prevarama i iskorišćavanju. Korporacije lobiraju i kroje politiku na štetu građana, zvaničnici, ili rade za njihove interese, ili su previše nesposobni. Ako vlast u Srbiji ne zna kako funkcioniše svetska ekonomija posle ovog dokumenta se više ne može pravdati na neobaveštenost. ESS smatra da dosadašnje neprimereno i "amatersko" vođenje države mora biti promenjeno u skladu sa interesom građana. Kompletan finansijki sistem mora biti izmenjen iz korena. Države treba da imaju svoje centralne banke koje izdaju svoje nezavisne valute gde će svaka novčanica biti konvertibilna za propisanu sumu zlata. Svetska valuta sa zlatnom podlogom, bez mogućnosti manipulacije, je jednako dobro rešenje. Mora se sprečiti mogućnost zarade “kreiranjem novca”. Funkcionisanje ekonomije mora počivati na jeftinim izvorima energije. Neophodno je oboriti cenu sirove nafte i svih fosilnih goriva. Realnom cenom sirove nafte sprečili bi se deficiti, i kapital bi ostajao u državi. Međutim nafta i sva fosilna goriva moraju biti zamenjena i postepeno izbačena iz upotrebe. Tehnologija je ključ ekonomije. Kod nas, kao i u svetu, su uložene ogromne svote novca u naftnu industriju i fosilna goriva, a ništa nije uloženo u alternativne izvore koji sve ostalo čine nepotrebnim. Javnosti skoro da nije poznato da je moguće napraviti relativno proste uređaje, takozvane generatore besplatne električne energije, koji stvaraju električnu struju bez trošenja bilo kakvog goriva, punjenja ili sakupljanja svetlosti ili vetra. Ovi izumi su otkriveni od različitih naučnika i pronalazača tokom zadnjih 100 godina. Ovde se neradi ni o kakvom kršenju zakona fizike, nego o efektivnom izdvajanju energije koja struji kroz svaku tačku prostora. Ogromna energija gravitacije drži galaksije na okupu, i pokreće ceo univerzum. Na zalost, većina građana ne zna ni osnove finansijskog sistema koji koriste, pa je teško očekivati da znaju nesto o naprednim tehnologijama koje su im uskraćene. Mnogi skeptični stručnjaci baziraju svoje znanje na onome što su “pročitali”, a ne na onome sto su istražili. Tipične su izjave “da je to moguće, neko bi to već napravio”, Međutim koliki procenat ljudi je uopšte pokušao? Svi se oslanjaju na ono što može da se kupi u prodavnici. Zašto bi jedna pohlepna korporacija, i njeni centralni finansijeri, prodavali nešto što prekida energetsku zavisnost i mogućnost profitiranja? To što je zvanična nauka daleko od objašnjavanja gravitacije i strukture materije, ne znači da eksperimentima već nisu napravljene upotrebljive tehnologije, koje nisu dospele na tržište. Pojedinci koji su demonstrirali određene tehnologije su po pravilu bili izloženi zapleni i uceni od strane tajnih službi koje rade za korporacije. Njihovi planovi i prototipovi su zaključani u arhivama ovih službi. Određeni fizičari na velikim projektima su plaćeni od strane korporacija, da promovišu komplikovane i nedokazane teorije, kao i skupe i opasne nuklearne reaktore, namerno skrećući pažnju daleko od mogućnosti koje nudi besplatna energija i antigravitacija. Ako ne verujete u skrivanje generatora besplatne enrgije, zapitajte se, zašto bar tehnološki jednostavni solarni paneli nisu masovno proizvođeni po beznačajnoj ceni, i raspoređivani u mini elektrane, čime bi većina automobila mogla biti na električni pogon, boljih performansi nego benzinski, tako da troškovi putovanja, odnosno goriva, ne bi postojali. To je opet iz razloga što bi finansijska elita izgubila svoju moć i profit. Generatori besplatne električne energije, ne mogu se zloupotrebiti za terorizam više nego klasični izvori energije. Na internetu trenutno postoji broj ljudi koji je demonstrirao prototipove ovakvih uređaja razvijene u danasnje vreme, a velik broj pojedinaca širom sveta radi na sopstvenim otkrićima. Takve stvari je nemoguće patentirati i započeti proizvodnju jer ugrožavaju privatne interese vladajuće elite. Pravilnom konstrukcijom uređaja, sprega između gravitacije i magnetne sile se može sprovesti u veliku količinu električne energije. Postoje pokretni uređaji poput generatora sa rotorom, a postoje uređaji bez pokretnih delova koji se oslanjaju na pretvaranje različitih frekvencija elektro-magnetnih polja. Generatori besplatne energije postoje kao prototipovi ali ih mediji ignorišu. Ovakvi generatori su potpuno jednostavni, mali i beznačajno jeftini za proizvodnju. U njima nema nikakvih hemijskih ni radioaktivnih reakcija, nego samo obične elektronske komponente. Rotirajući uređaji se prave sa jakim neodimijumskim magnetima. U Američkoj korporaciji za proizvodnju aviona i vojne opreme, Lockheed Martin, dokazano da suprotstavljeni neodimijumski magneti menjaju uticaj gravitacije na sebe. Takođe ruski naučnici su izveli eksperiment koji potvrdjuje “Searl Effect Generator” (SEG), gde se masa objekta smanjuje rotiranjem neodimijumskih magneta, stvarajući efekat antigravitacije. Postoje dodatni načini dobijanja antigravitacije naprednijim elektro-magnetnim uređajima. Antigravitaciona vozila i letelice sa uticajem na polje gravitacije i inercije, se mogu kretati brzo i bezbedno, a inercija ne deluje na posadu i okolinu, energetski mehur oko vozila sprečava oštećenje čak i prilikom udara. Sva vozila se mogu prepraviti na nove tehnologije, a mogu se proizvesti i potpuno nova mnogo naprednija. Sa ovakvim vozilima nema potrebe za pravljenjem i održavanjem puteva. Primenom ovih tehnologija niko od građana ne može da izgubi, svi zaposleni u energetskom sektoru mogu se preorjentisati na nove poslove ili biti pokriveni opštim rastom standarda. Sa primenom novih tehnologija, svi mogu da rade manje a imaju jednako, odnosno više. Srbija treba da se priključi pozitivnom trendu i može da predvodi inicijativu da se u celom svetu pokrene kampanja za nove tehnologije i razotrivanje važnih informacija. Javnim prikazivanjem generatora besplatne energije u masovnim medijima, izazvaće se drastican pad vrednosti nafte i naftnih kompanija, što bi oslobodilo građane velikog tereta, a nafta će se koristiti još samo kratko u prelaznom periodu. Svako će biti bogatiji jer će imati više energije, neograničeno kretanje, i veliku kupovnu moć. Zamislite da imate skoro neograničene mogućnosti jeftinog putovanja, ili čak antigravitaciju, kao i život bez računa za struju, gorivo i grejanje. Postojeća vozila se mogu lako konvertovati na korišćenje besplatne energije, na primer motori sa unutrašnjim sagorevanjem, uz male izmene, mogu se pokretati na vodonik dobijen elektrolizom vode i generatorom besplatne struje, ili se motor može zameniti električnim motorom. U Srbiji je predviđeno zaduživanje od milijardu evra da bi se napravila nova eleketrična brojila, koja ništa korisno ne rade, osim što povećavaju račun za struju. Cena generatora besplatne energije za svako domaćinstvo u Srbiji ili za elektrane, bi bila manja, a računi za struju više nikada ne bi postojali. Sve ovo je moguće proizvesti za kratko vreme. Sa besplatnom energijom, cena dobara bi bila daleko niža, a kupovna moć veća, jer ne bi bilo velikih troškova energije i prevoza. Besplatna energija bi olakšala i pospešila poljoprivredu i navodnjavanje. Sprečili bi se ratovi koji se vode za kontrolu nepotrebnih energenata, i sprečilo bi se zaduživanje kod centalnih banaka.

Vanzemaljsko pitanje

Egzopolitika je nauka koja se bavi najozbiljnijim mogućim pristupom pitanju kontakta sa vanzemaljcima. Takođe se bavi naprednim tehnologijama, prevazilaženjem globalnih problema i opštim napretkom društva. Ovde se ne radi ni o kakvim proročanstvima i svetskim katastrofama, kojima se mase zastrašivaju, vec o postojanju i nameri dobronamerne galaktičke zajednice da uskoro izvrši javan kontakt sa stanovnicima planete Zemlje. Među populacijom postoji podeljeno mišljenje i velika neobaveštenost o svemirskim pojmovima i konceptom vanzemaljskih bića. Danas, 90% populacije veruje u postojanje vanzemaljaca, a 80% u njihovo posećivanje naše planete. Oni ljudi koji su skeptični su takvi uglavnom zbog neobaveštenosti, a narod je većinom opterećen običnim stvarima i preživljavanjem, i zato niko nije svestan sta se događa u malo široj okolini. Neidentifikovani leteći objekti (NLO), nisu predmet ismevanja, nego pojava zvanično priznata od nekih država, i opširno razmatrana u tajnosti od vojnih institucija većih država. Fenomen je prezastupljen da bi se mogao ignorisati, i intenzivira u zadnje vreme. Osim broja lažnih snimaka i dezinformacija, značajan procenat prijavljivanja je kredibilan i ne može se objasniti uobičajenim stvarima i dostupnom tehnologijom. Fraze kao što su “marsovci”, "mali zeleni" i "leteći tanjiri", upotebljavaju oni koji malo znaju o realnosti, ili u retkim slučajevima znaju puno, a namerno dezinformišu i ismevaju. Stav ismevanja je potekao od “autoriteta” koji znaju pravu istinu, a naučna elita je slepo prihvatila i promoviše definiciju, da je stvarnost samo ono što se može kupiti u prodavnici i čuti od zvaničnika na televiziji. Dotični “autoriteti” prenose svoj stav na mase ljudi držeći ih u iluziji “realnosti”. Neki pojedinci su navedeni da veruju da je pitanje NLO-a i vanzemaljaca nebitno, nepostojeće, domen naučne fantastike, i da se nikog realno ne tiče. Naprotiv, te stvari se tiču apsolutno svakog pojedinca na Zemlji, i njegovog načina života. Problematičan je zvaničan stav, i zid ćutanja od strane vlasti svetskih sila i drugih država. Ako na primer špijunski avion nadleti prostor neke drzave, mogao bi da izbije međunarodni skandal, međutim ako grupa NLO-ova redovno nadleće vazdušni prostor svih država, zvaničnici drže glavu u pesku. Stav prema NLO-ima je vrlo delikatno pitanje i tiče se naprednih tehnologija i mogućnosti kontrole sveta preko resursa, od strane bogate elite. Jedan od glavnih razloga je, što ove napredne letelice, bez obzira na poreklo, očigledno ne pokreće nafta. Svaki zvaničan stav i priznanje pojave bi ubrzo eliminisao mogućnosti bankarske elite da upravljaju ekonomijom i resursima, pa čak i verskim podelama i manilpulacijom stanovništva. Jedan deo naučne elite, ubeđen u svoje znanje, odbacuje NLO pojavu, samo zato sto je neko pre više decenija ili vekova postavio teoriju koja ne uzima u obzir antigravitaciju. Međutim dotični naučnici su daleko od razumevanja osnovnih zakona univerzuma, i pravljenja konkretnih izuma. Nasuprot njima postoje naučnici koji rade za vojno industrijski kompleks u SAD, gde se neverovatne sume novca izvučenog od svetske populacije koriste za tajne programe. U ovim programima i podzemnim bazama, tokom decenija su razvijene razne napredne tehnologije koje elita ne zeli da prikaže narodu, uključujući i antigravitacione letelice. Jedan deo viđenih NLO-ova su vanzemaljskog porekla, dok drugi deo predstavljaju letelice tajnog Americkog svemirskog programa. Zvanična vlast u Americi nema kontrolu nad ovim informacijama i projektima ali su oni finansirani pod labelom "nacionalne bezbednosti". Samo mali broj ljudi ima kompletno znanje šta se stvarno događa u tajnosti, i decenijama čuvaju tehnološka rešenja, činjenice i dokaze postojanja drugih civilizacija, i skrivene istorijske podatke. Mnogi građani sumnjaju u mogucnost skrivanja, i postavljaju pitanje, ako su vanzemaljci prisutni u okolini Zemlje, zašto se sami ne pojave pred svima? Odgovor na to pitanje je, da ljudi tokom vekova nisu bili masovno pripremljeni na takvu promenu koncepta, jer je otvoren kontakt vanzemaljaca sa javnošću, neuporedivo najveći dogadjaj u istoriji civilizacije, i da bi se izbegla haotična i neprimerena reakcija, populacija mora biti pažljivo pripremljena, kao što se to radi decenijama kroz filmsku industriju, dokumentarne emisije, naučne podatke i pretpostavke, pojačavanje NLO viđenja, i slično. Takođe postoje ljudi koji su već u kontaktu i prenose poruke, o čemu se može opširno saznati ako se prate alternativni izvori informacija. To su mudri saveti, obilje informacija i moraju se uzeti za ozbiljno. Prema dostupnim podacima, prvi koji će izvršiti kontakt su ljudi istog izgleda kao mi, jer smo u genetskom srodstvu sa njima. Kasnije ćemo upoznati druga raznolika, inteligentna bića. Vanzemaljci su veoma napredni, posmatrju nas i znaju sve o nama, naivno je misliti da postoje tajne. Njihove civilizacije poseduju rutinsko međuzvezdano putovanje, brže od svetlosti, i mnoge, za nas, magične tehnologije. Ne postoji nikakva opasnost od vanzemaljskog prisustva i kontakta, jer je to naša nebrojeno velika galaktička familija, i može samo da nam donese nezamislivu ekspanziju načina življenja i uživanja. NLO-i su mnogo puta demonstrirali isključivanje nuklernih raketa u bazama i onesposobljavanje ispaljenih probnih projektila. Vanzemljci ne bi dozvoliti uništenje planete zbog nekoliko poremećenih umova iz nase civilizacije, i takodje su slali jasne poruke vlastima država nuklearnih sila, da nuklearni rat nije dozvoljen. Ali svetska elita zeli da drži populaciju u strahu od svega mogućeg, pa tako i vanzemaljaca, uporno podmećuci predstavu o nuklearnoj pretnji, terorizmu, pa čak i invaziji iz svemira. Činjenice o vanzemaljcima, skrivenim tehnologijama i istorijskim događajima će ubrzo da izađu na videlo, kada počnu da se rešavaju trenutni svetski problemi i otkriju manipulacije globalne finansijske elite. Svi će pre ili kasnije morati da se suoče sa naučnim činjenicama a onda će vlasti biti odgovorne što nisu razmatrale situaciju na vreme. Današnji privatni vlastodršci u svetu su u stanju da isceniraju napad na stanovništvo, da bi zaštitili svoje interese održanja moći i sprečili razotkrivanje svojih zlodela. Vanzemaljci čekaju da manipulacije prestanu, i da se ratoborna ljudska rasa smiri, ali odlaganje je skoro završeno. Sada kada narod sprovede drastične promene, uhapsi one koji su stajali na putu poštenom životu, i suoči se sa činjenicama, i vanzemaljci će se i sami pojaviti, kao dobrodošli gosti. To je ono što ljudi najviše priželjkuju iako toga nisu ni svesni. Razne nacionalne, verske i druge podele i fanatizam će nestati, suočavanjem sa većom realnošću. Građani treba da prosude sami i ne dozvole da im iko nameće misljenje, šta postoji, a šta ne postoji, a stvari će se vremenom razjasniti. Javnost će se uskoro suociti sa realnoscu naprednih tehnologija i vanzemaljaca, bez obzira na nečija trenutna uverenja. ESS pored ostalog ima ulogu edukacije i pripreme za prvi kontakt sa vanzemaljcima. Zvaničnici nekih država su već ukratko obavešteni o pretstojećoj svetskoj promeni uključujuci i pojavljivanje vanzemaljaca. Mnoge države stavljaju na uvid kompletnu ili delimičnu dokumentaciju vezanu za prijavljene NLO slučajeve, ali glavne sile o tome ćute i vrše negativnu propagandu. Ne mogu se više zatvarati oči na nešto toliko očigledno, što broji milione svedoka. Nedavno su čak i piloti bivše JNA javno govorili o svojim susretima sa NLO-ima koji su imali letne karakteristike van bilo čega poznatog današnjoj tehnologiji. Ukoliko izveštaji o njihovim i drugim slučajevima postoje u vojnim arhivima Srbije, treba ih objaviti u javnosti, jer se radi o stvarima koje ne ugrožavaju bezbednost države i desile su se pre mnogo godina. Ako je potrebno, organizovati, svedočenja pilota i kontrolora letenja pred sudom ili skupštinom, i skrenuti pažnju na ovu, u ovom trenutku, važnu temu. Ako neko misli da država ima pametnija posla od jurenja NLO-ova i priča o vanzemaljcima, treba mu skrenuti pažnju da su vlasti ove kao i većine drugih država, pokazale svoju stručnost za sakrivanje katastrofalne finansijske prevare, i služenje malom broju prebogatih pojedinaca u kontrolisanju sveta, jer vlasti nista drugo i ne rade osim sprovođenja “privatizacije”, obmanjivanja, i obećanja, ali sada bar mogu da spasu obraz radeći nesto pozitivno, u vezi novih tehnologija i životnih tema koje munjevito izbijaju na videlo. Sada kada su SAD i EU pred proglašenjem bankrota, a povećava se pritisak javnosti i najavljeno intenzivira broj NLO pojava, popušta i mogućnost održanja sistema i zataškavanja informacija. Korumpirani naftno-finansijski sistem propada, i mora se uspostaviti novi sistem, a Srbija ako se uključi na vreme, može da predvodi ovu inicijativu, i ubrza proces. Potrebna je svest ljudi i širenje informacija o NLO, antigravitaciji i besplatnoj energiji. Vlada Srbije treba da izrazi zvaničan stav o NLO-ima, i pozove na ispitivanje prototipova generatora besplatne energije kod nas i u svetu. Te tehnologije nisu ništa nedostižno ni za narod ni za vlast već je potrebno samo malo organiacije da se njihovo postojanje dokaže svima. U svetu jačaju pokreti koji zahtevaju razotkrivanje informacija, kao što je “Disclosure Project”, u okviru kojeg svedoči 500 ekperata, bivših zvaničnika država, vojnih oficira, astronauta, pilota, radarskih operatera, naučnika i stručnjaka koji su radili na tajnim programima i koji imaju istoriju zaposlenja u kompanijama vojno industrijskog kompleksa. ESS prilaže i dokumente na 560 strana dokumentacije na engleskom, svedočenja ovih ekperata u okviru Disclosure Project-a www.disclosureproject.org i upućuje na nekoliko konferencija u okviru www.paradigmresearchgroup.org prenošenih na najvećim svetskim medijima. Takođe upućujemo na zvaničnu istragu francuskih naučnika i vojnih činovnika, Cometa Report, koja je završena sa zaključcima da je fenomen NLO-ova, realan, i deo slučajeva najverovatnije pretstavljaju letelice vanzemaljskog porekla. Najočigledniji i opipljiv dokaz vanzemaljske inteligencije pretstavljaju hiljade krugova u žitu (crop circles), opširno dokumentovani u javnosti. Ove veličanstvene, pravilne figure složenih geometrijskih oblika, veličine i do 24 hektara, prirodno savijenih stabljika, dokazano ne mogu biti napravljene ljudskom rukom i tehnologijom. Mediji treba da, bez zastrašivanja, predoče domaćoj javnosti, Disclosure Project kao i sve druge dokumentarne emisije o NLO i vanzemaljcima. Političari su uglavnom neobavešteni i nestručni za NLO teme, i takođe treba da se edukuju.

Poziv na akciju

Naglašavamo svima da se ESS ne bavi pričanjem bajki, i da se stvari navedene u ovom tekstu, uz malo organizacije i volje, pravilnim redosledom, mogu dokazati svima. Ekonomija može savršeno da funkcioniše čak i sa opšte poznatim tehnologijama, ali čim se promeni finansijski sistem, narod će dobiti i napredne tehnologije kao nagradu jer će posle istrage postupci i zataškavanja biti razjašnjeni. Finansijska istina je šokirajuca za građane, kada je u potpunosti shvate. Informacije i podatke navedene u ovom tekstu, ne može niko da ospori bez laganja, i građani treba sami da istraže i uvere se u njih. Mediji trenutno cenzurišu istinu ali rade na svoju štetu, jer ništa što sada imaju i zarađuju ne može da se poredi sa onim što je uskraćeno svoj populaciji, a objektivnost će drastično ubrzati opšti napredak. Izjave zvaničnika koje se “prodaju” javnosti, da je potrebno smanjenje troškova, privatizacija i otpuštanje radnika, su besmislica. U stvarnosti jedini koje treba otpustiti su centralne banke, njihovi poslušnici i tajne sluzbe koje sprovode zlodela. Svi građani Srbije, praktično, duguju pola svog imanja, stana ili kuće, centralnim bankarima, što otplaćuju svakim računom i troškovima koje imaju. Narod u Srbiji ne pljačka srpska vlast, kao što neki misle. Nas kao i druge države, pljačkaju vlasnici centralnih banaka i stranih korporacija, dok vlasti to omogućavaju, prodajući svu imovinu da bi se platilo gorivo. Narod i vlasti država tome moraju da se suprotstave. Narod treba da deklariše pobunu protiv kriminalnog međunarodnog bankarskog sistema. Pripreme za nov i pošten finansijski sistem su iza scene uveliko u toku, i potrebno je da građani i zvaničnici mnogih zemalja podrže predloge pomenute u ovom dokumentu i ostale zahteve koje građani iznose. Neki lideri znaju da će doći do promene sistema, jer se ekonomski ponašaju kao da “ne postoji sutra”, ali centralni bankari to iskorišćavaju, da dok je još moguće, ugrabe što više od naroda. Ovaj tekst nije protiv bilo koje države ili zajednice, već protiv korupcije na najvišem nivou, koja pogađa sve države i građane. Političari u Srbiji treba da shvate da je “đavo” odneo šalu, i da više nema laganja naroda. Bez podržavanja ovog dokumenta, ni jedna stranka u Srbiji ne bi trebalo da izlazi na oči građanima. Sve druge priče su samo obmana, i kao takve će ostati u istoriji. Pozivamo sve stranke i organizacije da se uključe u inicijativu, a one koje najviše doprinesu, imaće najveću naklonost u narodu. U državama koje su se opirale prevarantskom sistemu su izazivani ratovi i bombardovanja, ali to ne treba da vas plaši, jer je ovaj put ceo svet ujedinjen za promenu sistema. Da bi narod mogao normanlo da živi, ovaj korumpirani finansijski sistem prevare će se demontirati u koordinisanoj akciji, i poslati u istoriju. Nema razloga za strah od sloma sistema, jer će propasti samo centralni bankari, a narodu će biti podeljen realan kapital koji bi trebao da im pripada u poštenom sistemu, a trenutno je pod kontrolom bankara. Potrebno je drastično smanjenje ili ukidanje svih kamata, novac mora da bude beskamatni pod nadzorom vlada država, a ne privatnih banki. Ne sme da postoji globalni dug i nedostatak novca. Sav novac treba da postoji fizički i uvek da se negde nalazi dostupan za upotrebu. Neophodan je otpis državnih dugova centralnim bankama i drugim državama, otpis privrednih dugova, i prepolovljavanje ili potpuni otpis dugova gradjana i nov novčani sistem. Posle otpisa svih dugova, svim stanovnicima treba da se dodele bespovratne početne sume, koje će započeti funkcionisanje novog sistema. Kada se spreči finansiranje imperijalističkih zapadnih korporacija, preko nerealnih cena nafte i kamata centralnim bankama, treba da se pristupi upotrebi novih tehnologija. Ljudi treba da shvate, da im nije potreban ničiji veliki novac, ako imaju odgovarajuću tehnologiju za svoje potrebe. Čitaoci treba da sačuvaju i umnožavaju ovaj tekst, šire informacije i zahtevaju sprovođenje navedenih promena od svakog zvaničnika i političara u cilju drastičnog poboljšanja sopstvenog standarda življenja. Svaki pojedinac je bitan i može mnogo da doprinese, jer narod je sam kriv ako ne zahteva ono zbog čega će mu biti bolje. Povlačenje gotovine iz banaka je efektivnije od protesta na ulici, i ovakav pritisak na banke će brzo razrešiti situaciju i svima otkriti prevaru. Srpski političari treba da pokrenu unutrašnju kao i međudržavnu inicijativu za smenu sistema. Evidentni su masovni protesti u celom svetu koji će se pojačavati dok zahtevi ne budu ispunjeni. Lideri se moraju složiti pod pritiskom naroda, a političari koji služe interesima bankara će biti zaobiđeni. Ako vlasti svih zemalja sveta ne sprovedu ove planove, narod će to sam uciniti. Mediji treba da pretstave objektivno trenutan korupcijski svetski sistem, i potenciraju besplatnu energiju. Potrebno je pokrenuti medijsku i pravnu kampanju protiv svetske finansijske elite, i zahtevati istinu o svim skrivenim informacijama, uključujući i tajne projekte u Americi, i pojedinosti iz konvencionalnog istraživanja svemira. Besplatna energija se mora izneti na videlo, a najefikasniji uređaji izabrati za masovnu primenu. Nove tehnologije će omoguciti kraj siromaštva i problema sa kojima se ova civilizacija danas sreće. Moguće je napraviti svet u kome svako, radeći za opšti interes, ima sve što poželi, a novac ne bi morao da postoji. Čim se ove promene izvrše, budućnost donosi lagodan i kvalitetan zivot.

Gradjani se mogu više informisati i izraziti podršku na facebook grupi: “Egzopoliticki Savet Srbije”.

Kratki zaključci:
Mala “elitna” grupa “investitora”, je “bogatija” od svih država sveta, i upravlja njima.
Cene energenata su izmanipulisane da stvaraju velike minuse u budžetima država.
Preko bankarskog sistema prevare, građani i države se stavljaju u ogromno dužničko ropstvo.
Tehnologije i informacije koje ugrožavaju interes kontrolisanja sveta su sakrivene.

ESS izražava stavove:
Otpis dugova!
Stop kamatama!
Stop novcu bez pokrića!
Stop skupoj ceni i upotrebi fosilnih goriva!
Zahtev za razotkrivanje bitnih informacija (Disclosure)!

Radivoj Radivojević
Egzopolitički Savet Srbije
15.10.2011.

http://www.facebook.com/groups/193642674035664/